Livscoaching/Samtal

image-8Medvetenhet – Vilja – Våga – Förändring 

Behöver du göra en förändring för att leva ditt fulla potential? Hur ser ditt livshjul ut? Är det någonting som kan få dig må ännu bättre om du prioriterade på ett annat sätt? Hur vill du att ditt liv skall se ut?

Du besitter själv potential att medvetandegöra, acceptera, vilja och våga göra en förändring. Du har själv svaren på frågorna som ställs och du bestämmer på vilket ämne fokus ska ligga.

Som livscoach tror jag på människors potential att kunna förändra.

Livscoachingen sker enligt ICFs regler.

Vårt möte tar 60 minuter och kostar 650 kronor. Coaching går även bra att göra via telefon, Skype eller promenad.

Intuitiva/vägledande samtal

Behöver du någon som lyssnar, ger dig nya perspektiv och synvinklar?

I samtalet förs en dialog, där vi pratar och diskuterar ett ämne som känns viktigt för dig. Det intuitiva/vägledande samtalet är ett samtal där frågor lyfts på ett spontant, intuitivt och meningsfullt sätt.

I samtalet används både intuitiv coaching och livscoaching enligt ICFs regler.

Vårt möte tar 60 minuter och kostar 650 kronor. Intuitiva/vägledande samtal går även bra att göra via telefon, Skype eller promenad.